Prepoved konkurenčne dejavnosti

Tako v času trajanja delovnega razmerja kot v primeru njegovega prenehanja veljajo določene omejitve oziroma prepovedi v zvezi z opravljanjem konkurenčne dejavnosti.

Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca opravljati iste dejavnosti, kot jo opravlja delodajalec. Če torej želi delavec v času svoje zaposlitve pri delodajalcu opraviti potencialno konkurenčno delo, mora predhodno od delodajalca pridobiti njegovo izrecno pisno soglasje. V nasprotnem primeru delodajalec lahko zoper delavca uvede disciplinski postopek, mu izda pisno opozorilo pred odpovedjo, pod določenimi pogoji lahko sproži tudi postopek krivdne odpovedi. Če je delodajalcu pri kršitvi nastala škoda, lahko od delavca zahteva tudi povrnitev nastale škode.

V določenih primerih prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti delavca zavezuje tudi po prenehanju delovnega razmerja. Gre za tako imenovano konkurenčno klavzulo, ki se jo v pogodbi o zaposlitvi zapiše, če delavec pri svojem delu pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, ki za delodajalca predstavljajo konkurenčno prednost. V takem primeru se pogodbeni stranki lahko pisno dogovorita za prepoved opravljanja konkurenčnih del tudi po prenehanju delovnega razmerja, vendar največ za obdobje dveh let. Za veljavnost konkurenčne klavzule mora biti v pogodbi o zaposlitvi pisno dogovorjeno tudi denarno nadomestilo delavcu. Do nadomestila je delavec upravičen, če mu spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega njegovi prejšnji plači.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 

Pridete na kavo?

Obiščite nas na Dalmatinovi 2 v centru Ljubljane, po predhodni najavi.

01 23 13 900 Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija info@pecanac-rakun.si