Kazensko, upravno in ustavno pravo

Kazenski postopki in prekrški
Za obdolženca lahko pomeni kazenski postopek hud poseg v njegove človekove pravice. Prav tako predstavlja kazenski postopek za posameznika veliko negotovost glede njegovega zaključka. V kazenskem postopku ima država premoč. Na njeni strani sta policija in tožilstvo, v našem pravnem sistemu pa včasih tudi (preiskovalni) sodnik.

Strokovno zastopamo stranke v predkazenskem in kazenskem postopku, na vseh stopnjah postopka. V kazenskih postopkih zastopamo tudi oškodovance. Zanje vlagamo kazenske ovadbe ali zasebne kazenske tožbe ter uveljavljamo premoženjsko pravne zahtevke.

Stranke zastopamo tudi v vseh prekrškovnih postopkih. Prekrški se ne dogajajo samo v prometu. Ali veste, na primer, da vas lahko delovnopravni inšpektor kaznuje z globo do 4000 EUR, če v podjetju v nimate urejene evidence delovnega časa?

Postopki pred ustavnim sodiščem in evropskim sodiščem za človekove pravice
Če menite, da so vam bile s posamičnimi akti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine in ste izčrpali vsa razpoložljiva pravna sredstva, vam lahko svetujemo tudi v zvezi uveljavljanja pravic pred ustavnim in evropskim sodiščem. Če ugotovimo, da je primer primeren za ustavno sodišče, tudi sestavimo ustavno pritožbo. Smiselno enako velja za pritožbo na evropsko sodišče.

Strankam, ki izkazujejo pravni interes, sestavimo pobudo za oceno ustavnosti predpisa.

Upravni postopki in upravni spori
Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Postopek za pridobitev državljanstva. Denacionalizacijski postopek. Koncesijski postopek. Upravni postopki tako ali drugače vsakodnevno in pomembno vplivajo na naše življenje.

Svetujemo in zastopamo v vseh vrstah upravnih postopkov ter v upravnem sporu.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 
 

Kazensko, upravno in ustavno pravo

{{ texts.blog.button.text }}