Dolžnost preživljanja staršev

V porastu civilnih in kazenskih postopkov zaradi neplačevanja preživnine je vse bolj aktualna tudi dolžnost polnoletnih otrok preživljati svoje starše, ki je določena v prvem odstavku 124. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Vse več je namreč oseb, ki v starosti nimajo večjega premoženja in primernih prejemkov. Nekateri si tega niso imeli možnost ustvariti, drugi so vse svoje premoženje že pred visoko starostjo razdelili med svoje potomce.

Organi socialnega skrbstva polnoletne otroke tistih staršev, ki so socialno ogroženi in so upravičeni do različnih socialnih pravic, kot so varstveni dodatek in razlika do celotnega plačila za oskrbo v domovih starejših, pozovejo k predložitvi podatkov o njihovem premoženju. Vsak polnoletni otrok je namreč dolžan po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in jih ne morejo pridobiti.

Izjema so primeri, ko polnoletni otroci tega niso zmožni ali v primeru, če starš iz neupravičenih razlogov ni izpolnjeval svojih preživninskih obveznosti do otroka v njegovi mladosti. Tudi v teh primerih so starši, ki so socialno ogroženi, pozvani, da vložijo tožbo zoper potomce za plačevanje preživnine, saj v nasprotnem primeru ne bodo upravičeni do pravic, ki jim gredo iz naslova socialnega varstva. Starši, ki iz neupravičenih razlogov ne plačujejo preživnine svojim otrokom, se običajno ne zavedajo, da bo ravno to lahko v njihovi starosti razlog za zavrnitev otrokove preživninske obveznosti do njih. Tako bo tem staršem ostala le še pogosto prenizka denarna socialna pomoč.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 

Pridete na kavo?

Obiščite nas na Dalmatinovi 2 v centru Ljubljane, po predhodni najavi.

01 23 13 900 Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija info@pecanac-rakun.si