Delni skrbni pravni pregled podjetja

Običajno se pravni, finančni in davčni pregledi podjetij opravljajo v času neposredno pred njihovo nameravano prodajo oziroma nakupom. Lastniki ga naročijo zaradi realne predstave o stanju in posledično vrednosti družbe, potencialni kupci pa se s skrbnimi pregledi izognejo nakupom »mačka v žaklju«. Prava cena družb, ki ne kotirajo na borzi, je namreč težko določljiva.

Skrbni pravni pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov o poslovnih procesih in pravnem statusu družbe. Cilj pregleda je naročniku:

  • omogočiti podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov družbe,
  • zagotoviti identifikacijo ključnih pravnih tveganj,
  • pripraviti čim boljši položaj za pogajanja.

Skrbni pravni pregled torej razkrije ključne prednosti oziroma slabosti družbe in je nujno potreben za realno predstavo o njenem stanju in posledično o njeni vrednosti. Določanje realne vrednosti družbe pa ni edini cilj skrbnega pravnega pregleda. Ker s tem postopkom identificiramo ključna pravna tveganja oziroma optimiziramo določena področja poslovanja, je lahko rezultat skrbnega pravnega pregleda tudi učinkovitejše poslovanje in večji dobiček. Zakaj ga torej ne bi naredili še pred nameravano prodajo oziroma pred zanimanjem potencialnih kupcev?

Nekatere družbe namreč šele po dolgoletnih gospodarskih sporih ugotovijo, da so številne obveznosti nastale zaradi neugodnih pogodbenih določil v zvezi s primopredajo izdelka, druge zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja (in posledično nezmožnosti zavarovanja) ne morejo pridobiti kredita, nujno potrebnega za razvoj družbe, tretje imajo težave zaradi premalo premišljenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, četrte imajo težave z zamudami dobaviteljev, pri petih se problem skriva v določbah ustanovitvenega akta.

Delni skrbni pravni pregled na takšne pomanjkljivosti opozori pravočasno in s tem prepreči kasnejše zaplete in večje stroške.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 

Pridete na kavo?

Obiščite nas na Dalmatinovi 2 v centru Ljubljane, po predhodni najavi.

01 23 13 900 Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija info@pecanac-rakun.si