Civilno pravo

Dedno pravo
S smrtjo bližnjih se slej ko prej sreča vsak. Žal pa se pogosto dogaja, da se po obdobju žalovanja dediči zapletejo v resne spore, čeprav so do takrat živeli v sožitju. Pogosto je vzrok za spore nepoznavanje oziroma nerazumevanje osnovnih pravil dedovanja.

Zagotavljamo celotno paleto storitev na področju dednega prava, od sestave oporok in dedno pravnih pogodb (izročilne, preužitkarske, pogodbe o dosmrtnem preživljanju) do zastopanja v zapuščinskih in pravdnih postopkih.

Družinsko pravo
Okoliščine razveze ali razhoda partnerjev so skoraj vedno izjemno čustvene. Takšne okoliščine od odvetnika zahtevajo posebne lastnosti, tako strokovne kot osebnostne. Strankam uspešno svetujemo na vseh ravneh družinskega prava. Zagotavljamo vam večletne izkušnje, poglobljeno znanje in diskretnost.

Sestavimo vse potrebne akte (predlog za sporazumno razvezo, sporazum o delitvi skupnega premoženja, sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ipd.) ter zastopamo v razveznih in drugih postopkih pred sodišči (izpodbijanje, ugotavljanje očetovstva, stiki, preživnine itd.).

Izvršilno pravo
Upnike in dolžnike uspešno zastopamo v vseh vrstah izvršilnih postopkov ter postopkov zavarovanja terjatev. Ko zastopamo upnike, pred vložitvijo predloga za izvršbo opravimo poizvedbe o premoženjskem stanju dolžnikov. Na podlagi rezultatov poizvedb se odločimo za najbolj primerno sredstvo in predmet izvršbe.

Nepremičnine
Lastništvo, imetništvo in financiranje nepremičnin vzpostavlja širok spekter različnih tveganj, ki jih je brez ustreznih znanj in izkušenj težko obvladovati.
Z znanjem in izkušnjami, pridobljenimi pri večletnem delu na zahtevnih nepremičninskih projektih, pravnim in fizičnim osebam svetujemo ter jih zastopamo in tako tveganja zmanjšujemo na najmanjšo možno mero.

Sestavljamo in pregledujemo prodajne, darilne, najemne in druge pogodbe glede nepremičnin, stranke zastopamo v postopkih pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter v vseh v vseh sodnih postopkih, povezanih z nepremičninami. Opravljamo skrbne pravne preglede v bankah in lizinških hišah, katerih namen je pravni pregled nepremičninskih zavarovanj ali ureditev neurejenih nepremičninskih stanj.

Odškodnine in zavarovalno pravo
Prometna nesreča, delovna nesreča, napad živali, mobing ali napaka na produktu? Ne glede na vrsto, vzrok in obseg škode poskrbimo za strokovno uveljavitev odškodninskih zahtevkov proti povzročiteljem škode oz. njihovim zavarovalnicam. Z odgovorno osebo poskušamo vedno najprej doseči poravnavo. Če to ni možno, se postopek za uveljavitev odškodnine nadaljuje na sodišču.

Naše stranke, pravne in fizične osebe, zastopamo tudi v vseh zavarovalno pravnih zadevah (uveljavitev zahtevkov iz vseh vrst zavarovalnih pogodb ter s tem povezanih sodni postopkov, izpeljava postopkov za ustanovitev zavarovalnice pred Agencijo za zavarovalni nadzor ipd.).

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 
 

Kazensko, upravno in ustavno pravo

{{ texts.blog.button.text }}