Blog

Pravni nasvet vedno prav pride.

E – Zapuščina

Razvijete vse slike, ki jih posnamete s svojim fotoaparatom ali jih hranite digitalno? Ste uporabnik družbenih omrežij in član kakšnega spletnega portala? Imate v svetovnem spletu kreirane številne uporabniške račune?

{{ texts.blog.button.text }}

Prepoved konkurenčne dejavnosti

Tako v času trajanja delovnega razmerja kot v primeru njegovega prenehanja veljajo določene omejitve oziroma prepovedi v zvezi z opravljanjem konkurenčne dejavnosti.

{{ texts.blog.button.text }}

Nosečnost in starševstvo v delovnem razmerju

Nosečnost in starševstvo delavcem prinašata posebno varstvo. Te pravice veljajo pred, med in po sklenitvi delovnega razmerja.

{{ texts.blog.button.text }}

Moje, tvoje, najino?

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, njuno skupno premoženje.

{{ texts.blog.button.text }}

Ali veste, kdaj vam v primeru brezposelnosti pripada pravica do denarnega nadomestila?

Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti brezposelni osebi v času iskanja nove zaposlitve omogoči vsaj neko mero socialne varnosti.

{{ texts.blog.button.text }}

Pasti osebnega stečaja

Osebni stečaj fizičnim osebam in samostojnim podjetnikom omogoča oprostitev dolgov, ki jih niso zmožni odplačati.

{{ texts.blog.button.text }}

Skupno starševstvo

Veliko staršev si po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske skupnosti prizadeva za pridobitev izključnega skrbništva nad mladoletnimi otroci.

{{ texts.blog.button.text }}

Založena oporoka

V zadnjem času zelo odmevajo naknadno najdene oporoke na sodiščih. Prizadete dediče predvsem zanima, če bodo še lahko uveljavljali svojo pravico do zapuščine.

{{ texts.blog.button.text }}

Prodaja kmetijskih zemljišč

Kmetijskega zemljišča ni mogoče prodati kar prosto na trgu. Država je namreč zaradi pridelovalnega potenciala in ohranjanja krajine predpisala za to poseben postopek.

{{ texts.blog.button.text }}

Letni dopust in regres

Pred nami je poletje, čas, ko se zaposleni najpogosteje odločajo za koriščenje letnega dopusta in hkrati tudi čas, ko se zaposlenim izplačuje regres za letni dopust. Opažamo, da zaposleni pogosto ne vedo na kakšen način se določa število dni dopusta in višina regresa.

{{ texts.blog.button.text }}

Osebno vozilo na družbenem omrežju

Zagotovo je že vsakogar od nas kdaj razjezil kakšen prekrškar, ki je parkiral na prostoru za invalide, prehodu za pešce, na zelenici ali kaj podobnega. Ste kdaj pomislili, da bi »svojega« prekrškarja tudi sami delili z javnostjo? Ali to sploh smemo?

{{ texts.blog.button.text }}

Dolžnost preživljanja staršev

V porastu civilnih in kazenskih postopkov zaradi neplačevanja preživnine je vse bolj aktualna tudi dolžnost polnoletnih otrok preživljati svoje starše, ki je določena v prvem odstavku 124. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih…

{{ texts.blog.button.text }}

“Zaposlitev” preko s.p.-ja

Čas splošne gospodarske krize, v kateri so podjetja prisiljena varčevati in zmanjševati stroške, je povzročil velik porast navideznih s.p.-jev.

{{ texts.blog.button.text }}

Desetka

Ob besedi desetka nekateri pomislijo na vrhunsko oceno, drugi na tek na 10 km, tretji na Messija.
Mi se najprej spomnimo na našo prvo okroglo obletnico.

{{ texts.blog.button.text }}

Franšizing

O franšizingu govorimo, kadar franšizor (franšizodajalec) prenese pravico do prodaje določenega blaga ali storitev na franšizija (franšizojemalca). Franšizor je v tem razmerju seveda močnejša stranka, franšizij pa šibkejša.

{{ texts.blog.button.text }}

Kdaj se lahko kupec nepremičnine, ki se ni vpisal v zemljiško knjigo, uspešno brani pred prodajalčevim upnikom?

Ni jih več veliko, ki zmotno menijo, da so s samim podpisom kupoprodajne pogodbe postali lastniki nepremičnine.

{{ texts.blog.button.text }}

Berete uradni list RS?

Če posameznik krši pravna pravila, se zoper njega lahko sproži kazenski ali drug pravni postopek, v katerem pa obramba oziroma zatrjevanje, da pravnega pravila ni poznal, ne bo uspešno.

{{ texts.blog.button.text }}

Izterjava: dodatnih 40 eur za vsak neplačan račun

Špekuliranja nekaterih dolžnikov, da se upnikom »ne bo splačala« izterjava majhnih zneskov, je konec.

{{ texts.blog.button.text }}

Kako se lahko kompenzira nadure?

Nadurno delo je delo, ki ga zaposleni opravi preko polnega delovnega časa. Ker je nadurno delo opredeljeno kot delo v manj ugodnem delovnem času, zaposlenemu za opravljene nadure pripada višje plačilo.

{{ texts.blog.button.text }}

Bolezen in odsotnost s sodišča

Ne glede na to, ali ste stranka, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča ali izvedenec v kazenskem, pravdnem in nepravdnem postopku, vsakomur se lahko (nepričakovano) zgodi, da zaradi zdravstvenih razlogov ne more priti na sodišče.

{{ texts.blog.button.text }}

Dedovanje dolgov

V zvezi z dedovanjem pri našem delu opažamo, da je največja bojazen dedičev, da bi podedovali dolgove.

{{ texts.blog.button.text }}

Konkurenčno pravo

Pred nekaj meseci je Evropska komisija presodila, da naj bi Slovenija pred petimi leti z večmilijonsko dokapitalizacijo znani slovenski gospodarski družbi zagotovila boljše pogoje, kot jih je imela konkurenca.

{{ texts.blog.button.text }}

Prepozne prijave terjatev v insolvenčnih postopkih

Insolvenčni postopki so stečajni postopki in postopki prisilnih poravnav. Začetki teh postopkov se morajo objaviti na brezplačnih in javno dostopnih spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

{{ texts.blog.button.text }}

Čigav je pravzaprav loto dobitek

V prijetnem ambientu znane ljubljanske slaščičarne sem najboljši prijateljici zaupala:
»Zadela sem. Ne boš verjela. Zadela sem na lotu.«

{{ texts.blog.button.text }}

Nepremičnine: prodajna in darilna pogodba

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini se med pogodbami največkrat uporabljata prodajna ali darilna pogodba. Seveda je to primarno odvisno od interesa lastnika nepremičnine.

{{ texts.blog.button.text }}

“You have the right to remain silent”

Stavek, ki ga zagotovo vsi poznate. Najverjetneje iz ameriških kriminalk, ko policisti nemudoma po prijetju osumljenemu najprej povedo…

{{ texts.blog.button.text }}

Trnova pot do sporazumne razveze

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da sme vsak zakonec zahtevati razvezo zakonske zveze, če je ta iz kateregakoli vzroka nevzdržna.

{{ texts.blog.button.text }}

Elementi poslovne goljufije

Verjetno je v gospodarstvu malokdo, ki se ne bi vsaj enkrat počutil ogoljufanega. Pa vendar v mnogih primerih domnevnim goljufom ni mogoče očitati poslovne goljufije.

{{ texts.blog.button.text }}

Kdaj k odvetniku

Mnogi posamezniki in pravne osebe obiščejo odvetnika šele takrat, ko je res nujno. Mnogokrat (pre)pozno…

{{ texts.blog.button.text }}

Delni skrbni pravni pregled podjetja

Običajno se pravni, finančni in davčni pregledi podjetij opravljajo v času neposredno pred njihovo nameravano prodajo oziroma nakupom. Lastniki ga naročijo zaradi realne predstave o stanju…

{{ texts.blog.button.text }}

Pridete na kavo?

Obiščite nas na Dalmatinovi 2 v centru Ljubljane, po predhodni najavi.

01 23 13 900 Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija info@pecanac-rakun.si