Bolezen in odsotnost s sodišča

Ne glede na to, ali ste stranka, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča ali izvedenec v kazenskem, pravdnem in nepravdnem postopku, vsakomur se lahko (nepričakovano) zgodi, da zaradi zdravstvenih razlogov ne more priti na sodišče. V zadnjem času so zdravniška potrdila pogosta, s tem pa tudi pritiski na sodnike, naj preverijo njihovo upravičenost.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v členu 80.a določa, da izbrani osebni zdravnik na zahtevo zavarovane osebe izda zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem, če je bolezen ali poškodba zavarovane osebe nenadna ali nepredvidljiva in ji onemogoča prihod na sodišče ali sodelovanje pri procesnem dejanju. Tako izdano zdravniško potrdilo pa ne vsebuje podatkov o diagnozi posameznika, tako da sodnik opravičljivosti takšnega potrdila oziroma resnosti bolezenskega stanja ne more preveriti.

Dejansko sodnik niti ni strokovno usposobljen, da na podlagi zdravstvene diagnoze posameznika ugotavlja, ali bi se bil ta sposoben priti na sodišče. Lahko pa sodnik na podlagi 81. člena ZZVZZ od imenovanega zdravnika (ki ga imenuje upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije) zahteva, da pripravi pisno mnenje o upravičenosti izdaje zdravniškega potrdila. V pravdnem in nepravdnem postopku lahko tovrstno preverjanje sodišče opravlja le, če ista oseba vsaj dvakrat izostane z naroka zaradi zdravstvenih razlogov, v kazenskem postopku pa sodišče te omejitve nima oziroma lahko zahteva mnenje že ob prvi odsotnosti z naroka.

Sodnik torej nima pravne podlage, da v primeru odsotnosti posameznika iz zdravstvenih razlogov, pridobiva ali drugače obdeluje podatke o njegovi zdravstveni diagnozi. Ne iz določb Zakona o pravdnem postopku, Zakona o nepravdnem postopku, Zakona o kazenskem postopku in tudi ne iz določb ZZVZZ ne izhaja, da bi lahko sodišče od osebe, ki izostane z naroka iz zdravstvenih razlogov, zahtevalo podatke o zdravstvenem stanju, da bi samo ocenilo opravičenost izostanka.

Potrebujete našo pomoč?

Pokličite nas na 01 23 13 900 ali nam pišite na info@pecanac-rakun.si

 

Pridete na kavo?

Obiščite nas na Dalmatinovi 2 v centru Ljubljane, po predhodni najavi.

01 23 13 900 Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija info@pecanac-rakun.si