Kako se lahko kompenzira nadure?

NadureNadurno delo je delo, ki ga zaposleni opravi preko polnega delovnega časa. Ker je nadurno delo opredeljeno kot delo v manj ugodnem delovnem času, zaposlenemu za opravljene nadure pripada višje plačilo. Višina nadurnega dodatka je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, v Sloveniji pa v večini primerov znaša 30 % osnovne bruto urne postavke zaposlenega.

Do nadurnega dodatka je skladno s sodno prakso upravičen vsak delavec, ki je naduro opravil na podlagi pisne ali ustne odredbe, navodila, naročila ali volje delodajalca. Delavec je za vsako opravljeno naduro upravičen do plačila navadne ure, povišane za nadurni dodatek.

Do nadurnega dodatka je delavec upravičen tudi, kadar namesto plačila nadur ostane doma in na ta način koristi opravljene nadure. Kompenzacija nadur je torej zakonita le, če delodajalec delavcu kljub kompenzaciji plača še nadurni dodatek. Nadura je namreč »vredna« več, zato kompenzacije nadure z redno uro ni mogoče šteti za pravično in primerno.

Vsi zaposleni, ki so v preteklosti opravljene nadure kompenzirali v obliki prostih ur brez hkratnega plačila nadurnega dodatka, so po jasnem stališču Vrhovnega sodišča RS (sodba VIII Ips 80/2015 z dne 12.5.2015) prikrajšani. V tem primeru lahko za zadnjih 5 let od delodajalca zahtevajo plačilo nadurnega dodatka za vse kompenzirane nadure, in sicer skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Omenjeno stališče velja tako za zasebni sektor, kot za vse javne uslužbence, smiselno enako tako tudi za kompenzacijo ostalih ur dela, opravljenih v manj ugodnem delovnem času (nočnih ali nedeljskih ur, ur dela na praznike, …).

Pravni pouk: Nadura je vredna več od navadne ure. Kadar zaposleni nadure koristi tako, da ostane doma, je zato upravičen tudi do nadurnega dodatka.

Kontakti

T: 01 23 13 900
F: 01 23 13 901
info@pecanac-rakun.si

E-novice

Naročite se na brezplačne e-novice odvetniške pisarne Pečanac in Rakun.

Naročilo na e-novice